نظر شما در مورد سایت موزیک بیس چیست؟
(57.5%) 23
عالی
(27.5%) 11
خوب
(7.5%) 3
ضعیف
(7.5%) 3
نیاز به تلاش بیشتر

تعداد شرکت کنندگان : 40